back1

Open zuiveringsinstallaties

Waterbehandeling via open waterzuiveringsinstallaties met een filterbed is een veelgebruikte en beproefde methode. Bij open ontijzeringsinstallaties wordt het water eerst belucht door het bronwater boven het filterbed te vernevelen. Door deze beluchting oxideert het ijzer dat in het water zit. Als het water voldoende basisch is, kan het ijzeroxide in de vorm van roodbruine vlokken in het filterpakket opgevangen worden.