back1

Ionenuitwisseling & waterontharding

Gesloten waterzuiveringsinstallaties maken gebruik van ionenuitwisseling. Speciale kunstharskorrels binden positief geladen ionen als ijzer (Fe), mangaan (Mn), calcium (Ca) en magnesium (Mg). Deze elementen kunnen aanslag veroorzaken in leidingsystemen en apparatuur. Daarnaast kunnen deze parameters de wateropname door dieren negatief beïnvloeden.

De korrels in de harskolom kunnen een bepaalde hoeveelheid vervuiling aan zich binden voordat zij verzadigd raken. Door de kolom te spoelen met een pekeloplossing verwijdert het ionenuitwisselingssysteem de vervuiling van de korrels: natrium (Na)-ionen uit de zoutoplossing nemen de plek weer in van de uit het water verwijderde elementen. Na de spoeling zijn de reinigende harskorrels weer klaar voor gebruik.

Met wateronthardingsinstallaties die uit twee of meer flessen bestaan, beschikt u op elk moment over voldoende gezuiverd water. Ook op de momenten dat één of meer van de flessen aan het spoelen zijn.

Systemen die van deze ionenuitwisseling technologie gebruikmaken verbruiken zout. U zult dus met enige regelmaat de zoutvoorraad t.b.v. de installatie moeten aanvullen.

Heeft u nog vragen over de ionenuitwisseling en waterontharding? Neem dan contact met ons op.