back1

Hoe werkt waterzuivering?

Er zijn meerdere manieren om water te behandelen. Het onbehandelde bronwater noemen we 'ruw water'. Aan de hand van een laboratorium uitslag kunt u inzicht krijgen welke waarden zich in het water bevinden.

Zowel in oppervlakte-, als in het onbehandelde bronwater komen vaak verhoogde parameters (stoffen) voor die problemen kunnen veroorzaken bij het gebruiken van dit ruwe water.

In een laboratorium wordt het ruwe bronwater onderzocht op meerdere parameters. Deze parameters geven inzicht in de waterkwaliteit.
De gewenste waterkwaliteit hangt af van de eisen die de eindgebruiker voor ogen heeft. Er zijn verschillende technieken die er voor zorgen dat het water de gewenste kwaliteit krijgt: ionenuitwisseling/waterontharding, membraantechnologie en open waterzuivering.