back1

SAMENWERKING AQUAXL & BOETECH

AquaXL Boetech

Oosterwolde, september 2015

AquaXl is gespecialiseerd in het zuiveren van (bron)water. Het belang van schoon zuiver bronwater is essentieel voor de gezondheid en productie van uw melkkoeien.

Schoon en betrouwbaar drinkwater in combinatie met een voorkoeler en andere apparatuur geven een optimaal rendement tegen de laagste onderhoudskosten.

Bij een optimale toepassing van zuiver bronwater biedt Boetech door de samenwerking met AquaXL een op maat berekend drinkwaterconcept.

Boetech Automatisering BV is een technisch dienstverlenend bedrijf binnen de melkveehouderij op het gebied van automatisch melken. Boetech staat voor:

“Efficiënt werken en kwaliteit bieden op en rondom het automatisch melksysteem, waarbij de koe centraal staat” 

Binnen onze organisatie is het totaaldrinkwaterconcept voor melkvee doorontwikkeld wat kort samengevat inhoudt: van bron tot koe zuiver en betrouwbaar drinkwater.

Een 24-uurs melksysteem  vraagt om een andere benadering van melken en voeren dan traditioneel melken , maar ook van koelen en opslag van de melk. Samenhangend met het 24-uursproces van de melkrobot is er daarom ook sprake van een 24-uurs koelproces en koelwaterstromen.

Warmterugwinning is een vertrouwd systeem van hergebruik van warmte, toegepast in met name melkstallen. Een melkvoorkoeler is onlosmakelijk verbonden met automatische melken.

Veelal wordt bronwater op het melkveebedrijf toegepast. Om de kwaliteit van het drinkwater te verhogen en te waarborgen is Boetech een samenwerkingsverband aangegaan met AquaXL.

AquaXl en Boetech: Van bron tot koe - zuiver en betrouwbaar drinkwater