back1

Koud- en warmwaterbassin: Slim, zuinig, innovatief

Met een koud- en warmwaterbassin-opstelling van AquaXL kunt u een teveel aan energie opslaan om dit op een later tijdstip nuttig aan te wenden. Zo kunt u de warmte die u terugwint bij het koelen van vers gemolken melk inzetten om het drinkwater voor uw dieren iets warmer te maken (betere opname) of voor het reinigen van de melkstal.

Hoe werkt het?

In de voorkoeler wordt net gemolken melk gekoeld met koud bronwater. Het opgewarmde water wordt nu verpompt naar een warmwatertank. Een slim regelventiel, aangestuurd door een volautomatisch stuur- en regelsysteem, wendt voor drinkwater eerst het opgewarmde water aan voor uw dieren en pas als die tank leeg is het koude.

Download hier de productbrochure

Koud- en warmwaterbassins
1 platenwisselaar 2 afsluiter 3 inregelventiel (openen bij vorst) optie: automatisch openend bij < 0°C 4 vlotter 5 aanvoer bronwater 6 retour-/rondpompleiding 7 Power Boost: tijdelijk extra hoge waterdruk (ook draadloos verkrijgbaar; klokbesturing mogelijk) 8 frequentiegeregelde pomp 9 tappunten: stal en erf, melkput, drinkbakken

Warm en koud water bassin

Koud- en warmwaterbassins

1 watertank met automatische niveauregeling 2 platenwisselaar 3 frequentiegeregelde pomp met temperatuuraansturing 4 bronwatertank (aut. niveauregeling) 5 aanvoer bron- of leidingwater 6 afsluiter (openen bij vorst) 7 stuur- en regelsysteem: intelligent, volautomatisch 8 Power Boost: tijdelijk extra hoge waterdruk (ook draadloos verkrijg- baar; klokbesturing mogelijk) 9 frequentiegeregelde pomp 10 tappunten: stal en erf, melkput, etc.

Koud- en warmwaterbassins

Koud- en warmwaterbassins

Naast de AquaXL bassins hebben wij ook bassins van TankExpert.
Klik hier voor meer informatie