back1

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen en grafische gegevens op de website van AquaXL zijn beschermd door copyright en andere commerciële beschermingsrechten. De inhoud van onze website mag niet worden gedupliceerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt voor commerciële doeleinden. De website bevat overigens ook door het copyright van derden beschermde foto's.

Hoewel we de nodige zorg en aandacht hebben besteed aan deze website kan AquaXL niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie. AquaXL sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij er sprake is van opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van onze kant.

Wij danken u voor uw bezoek aan de website van AquaXL en voor de interesse die u in onze producten stelt. Persoonlijke gegevens die u op deze website heeft ingevoerd worden opgeslagen en verwerkt. Wij doen dit enkel en alleen om u persoonlijk van dienst te kunnen zijn, productinformatie toe te sturen of een offerte te doen toekomen. AquaXL waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, een en ander conform de wet op de bescherming persoonsgegevens.